SPECJALNOŚĆ:

AUTOMATYKA I METROLOGIA

Wydział:

Politechniczny

Typ studiów:

I stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

3,5 roku

Forma studiów:

stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

  • matematyka
  • fizyka lub chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

OPIS SPECJALNOŚCI

Współczesne zakłady przemysłowe, niezależnie od profilu produkcji, bazują na w pełni zautomatyzowanych liniach produkcyjnych. Do nadzoru i obsługi tego rodzaju linii produkcyjnych niezbędna jest wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie budowy, badania i eksploatacji różnorodnych układów i systemów sterowania oraz systemów pomiarowych.

Wiedza fachowa absolwenta tej specjalności automatyka i metrologia obejmuje problemy projektowania, budowy, badań i eksploatacji elektrycznych sensorów, narzędzi i systemów pomiarowych, przy użyciu tradycyjnych oraz najnowszych metod i narzędzi inżynierskich. Absolwent umie wykorzystać technikę analogową, cyfrową oraz mikroprocesorową w aplikacjach elektrycznych i elektromechanicznych oraz zna ogólne zasady tworzenia i stosowania zautomatyzowanych systemów pomiarowych i sterujących. Zna również stan prawny odnośnie pomiarów, sterowania i wymagań metrologicznych.

W trakcie studiów na tej specjalności dużą uwagę zwraca się na ścisły, elastyczny związek teorii i praktyki oraz na rozwinięcie umiejętności samodzielnego wyszukiwania i rozwiązywania istotnych problemów technicznych. Istotna część wykształcenia jest zdobywana w dobrze wyposażonych laboratoriach i pracowniach, przy pomocy kwalifikowanej kadry doświadczonych pracowników dydaktycznych z naszej uczelni oraz z przemysłu.

Absolwent specjalności automatyka i metrologia zdobywa wiedzę, obejmującą podstawy teoretyczne i praktyczne niezbędne do: projektowania, uruchamiania lub użytkowania zautomatyzowanych linii produkcyjnych, inteligentnych urządzeń pomiarowych, sterowników mikroprocesorowych oraz sterowników PLC, rozproszonych systemów pomiarowo-kontrolnych, systemów wizualizacji i systemów ekspertowych oraz kompleksowej automatyzacji obiektów i procesów technologicznych. Ponadto poznaje zasady działania i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych stosowanych w zautomatyzowanych układach napędowych oraz systemy energoelektroniczne stosowane w różnych układach zasilania urządzeń przemysłowych.

PRZYKŁADOWE PLANY STUDIÓW

PARTNERZY KIERUNKU

PRACA PO STUDIACH
  • praca w różnych działach nowoczesnej produkcji, jako specjalista w zakresie automatyzacji urządzeń, linii i procesów przemysłowych, pozyskiwania danych pomiarowych, kontroli jakości i systemach jej doskonalenia, informatyki, diagnostyki technicznej, monitoringu, usługach, badaniach eksploatacyjnych
  • w zakładach produkujących aparaturę pomiarowo-kontrolną lub urządzenia automatyki przemysłowej, a także w laboratoriach badawczych lub testujących oraz w służbie miar
  • kierowanie zespołami pracowniczymi i zakładami produkcyjnymi lub na prowadzenie własnej firmy
KADRA
prof. dr hab. inż.
Zbigniew Emirsajłow
dr inż.
Stefan Kołodziński
dr inż.
Piotr Czarnywojtek
dr inż.
Andrzej Purczyński
dr
Ryszard Maciejewski
mgr inż.
Krystyna Baran
mgr inż.
Artur Sysiak
mgr inż.
Dominik Wojtaszczyk
mgr inż.
Jurij Owczynnikow
WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY