SPECJALNOŚĆ:

ELEKTROENERGETYKA

Wydział:

Politechniczny

Typ studiów:

I stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

3,5 roku

Forma studiów:

stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

 • matematyka
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

OPIS SPECJALNOŚCI

Studia na tej specjalności zapewniają wykształcenie specjalistów zdolnych do realizacji zrównoważonego rozwoju kraju i rozwiązywania problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii.

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące wytwarzania energii elektrycznej, projektowania i eksploatacji sieci i systemów elektroenergetycznych, zasad działania i budowy nowoczesnych urządzeń rozdzielczych oraz informatycznych systemów sterowania i zabezpieczeń, komputerowych metod projektowania oraz analogowych i cyfrowych systemów pomiarowych.

Na specjalności elektroenergetyka kształcimy inżynierów, którzy będą przygotowani do korzystania z oferowanego przez technikę oprogramowania komputerowego w zakresie projektowania, podejmowania decyzji eksploatacyjnych i sterowania numerycznego procesami i obiektami. Współpraca z przemysłem, szkolenia i pokazy realizowane przez specjalistów z branży, zapewniają studentom dostęp do aktualnych i nowoczesnych technologii oraz rozwiązań technicznych stosowanych w elektroenergetyce.

PRZYKŁADOWE PLANY STUDIÓW

PARTNERZY KIERUNKU

PRACA PO STUDIACH
 • w służbach eksploatacyjnych elektrowni i elektrociepłowni
 • w zakładach energetycznych związanych z elektroenergetycznymi sieciami rozdzielczymi
 • w przedsiębiorstwach projektowych
 • w instytucjach innowacyjno-wdrożeniowych
 • w placówkach badawczych
 • w biurach usługowo-handlowych oferujących instalacje, aparaturę i urządzenia elektryczne
 • w zakładach świadczących usługi diagnostyczne dla elektroenergetyki
KADRA
prof. dr hab. inż.
Zbigniew Emirsajłow
dr inż.
Stefan Kołodziński
dr inż.
Piotr Czarnywojtek
dr inż.
Andrzej Purczyński
dr
Ryszard Maciejewski
mgr inż.
Krystyna Baran
mgr inż.
Artur Sysiak
mgr inż.
Dominik Wojtaszczyk
mgr inż.
Jurij Owczynnikow
WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY