KIERUNEK:

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Wydział:

Politechniczny

Typ studiów:

I stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

3,5 roku

Forma studiów:

stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

  • matematyka
  • fizyka lub chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

OPIS KIERUNKU

  Perspektywy zawodowe. Absolwenci będą przygotowani do pracy w jednostkach samorządowych, badawczych, projektowo-konstrukcyjnych, technologicznych, do kierowania i rozwijania technologii w przedsiębiorstwach przetwarzających odpady, oczyszczających ścieki i pokrewnych, będą także przygotowani do sprawowania funkcji kierowniczych na różnych szczeblach zarządzania ochroną środowiska oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  Zdobędziesz kompetencje z:
• samodzielnego rozwiązywania problemów w sferach projektowania, technologii, eksploatacji, obsługi technicznej urządzeń,
• kierowania zespołami ludzkimi i zarządzania ochroną środowiska.

  Studia na tym kierunku pozwalają zdobyć gruntowną wiedzę z zakresu inżynierii środowiska, projektowania i eksploatacji sieci i systemów powietrznych, wodnych i ściekowych są poszukiwanymi specjalistami chętnie zatrudnianymi przez firmy i instytucje z obszaru inżynierii środowiska.

  Naukę w Akademii Kaliskiej możesz kontynuować: na studiach II stopnia Inżynierii środowiska

PARTNERZY KIERUNKU

KADRA
prof. dr hab. inż.
Henryk Bem
prof. dr hab. inż.
Mieczysław Gostomczyk
prof. dr hab. inż.
Janusz Jeżowiecki
prof. dr hab. inż.
Piotr Wodziński
prof. dr hab. inż.
Tomasz Winnicki
prof. dr hab. inż.
Roman Zarzycki
dr inż.
Maria Chojnacka
dr inż.
Bogdan Derbiszewski
dr inż.
Beata Pawłowska
dr
Stanisław Plebański
dr inż.
Wojciech Pyć
dr inż.
Marek Tomalczyk
dr
Sławomira Janiak
mgr inż.
Jerzy Machlański
dr inż.
Daria Mazurek
WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY