KIERUNEK:

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Wydział:

Politechniczny

Typ studiów:

I stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

3,5 roku

Forma studiów:

stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

  • matematyka
  • fizyka lub chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

OPIS KIERUNKU

  Perspektywy zawodowe. Absolwenci kierunki Mechanika i Budowa Maszyn są przygotowani do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych oraz technologicznych. Ponadto w działach utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w działach jakości jak i w przedsiębiorstwach związanych z nowoczesnym przemysłem maszynowym. Dzięki zdobytym umiejętnościom oraz praktyce zawodowej, absolwenci mogą sprawować funkcje kierownicze na różnych szczeblach zarządzania produkcją.

   Zdobędziesz kompetencje z:
• automatyki przemysłowej,
• cybernetyki technicznej,
• inżynierii materiałowej,
• najnowszych technologii.

  Studia na tym kierunku: Zapewniają wszechstronną wiedzę w zakresie nauk podstawowych, technicznych, jak i ekonomicznych. Nabycie takich umiejętności rozszerza absolwentom możliwości podjęcia działalności zawodowej w obszarach projektowo-konstrukcyjnych, technologicznych, pomiarowych, eksploatacyjnych oraz diagnostycznych.

  Naukę w Akademii Kaliskiej możesz kontynuować: Na studiach II stopnia (magisterskie) Mechanika i Budowa Maszyn.

PARTNERZY KIERUNKU

KADRA
dr hab. inż.
Edmund Weiss
dr hab. inż.
Andrzej Kołodziej
dr inż.
Paweł Knast
dr inż.
Andrzej Mrowiec
dr inż.
Władysław Jurczyński
dr inż.
Piotr Szablewski
dr inż.
Erwin Przybysz
dr inż.
Radosław Pytliński
mgr inż.
Tadeusz Duras
mgr inż.
Rafał Czajka
mgr inż.
Ireneusz Zachwiej
dr inż.
Krzysztof Talaśka
mgr inż.
Rafał Kwiatkowski
mgr inż.
Karol Konecki
mgr inż.
Janusz Okuniewski
mgr inż.
Izabela Nałęcz
mgr inż.
Artur Deckert
WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY