SPECJALNOŚĆ:

OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE (CNC)

Wydział:

Politechniczny

Typ studiów:

I stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

3,5 roku

Forma studiów:

stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

  • matematyka
  • fizyka lub chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

OPIS SPECJALNOŚCI

Gruntowna wiedza z zakresu programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie (CNC), znajomość systemów narzędziowych oraz umiejętność projektowania systemów elastycznego wytwarzania, nadzorowania, diagnostyki procesów produkcyjnych, a także użytkowania komputerowych systemów wspomagających prace różnych działów przedsiębiorstwa (konstrukcja, procesy technologiczne, kontrola jakości, itp.) powodują, że absolwenci specjalności obrabiarki sterowane numerycznie (CNC) są poszukiwanymi specjalistami, chętnie zatrudnianymi w różnych sektorach przemysłu.

Studia odbywane w ramach tej specjalności pozwalają uzyskać wiedzę niezbędną do rozpoczęcia działalności związanej z produkcją i usługami w zakresie precyzyjnej obróbki skrawaniem, toczenia i frezowania oraz eksploatacją centrów obróbczych sterowanych numerycznie (CNC).

 

PRZYKŁADOWE PLANY STUDIÓW

PARTNERZY KIERUNKU

PRACA PO STUDIACH
  • w przedsiębiorstwach związanych z nowoczesnym przemysłem maszynowym
  • w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych
  • sprawowania funkcji kierowniczych na różnych szczeblach zarządzania produkcją
KADRA
prof. zw. dr inż
Jan Chajda
prof. dr hab. inż.
Marian Dudziak
dr hab. inż.
Edmund Weiss
dr hab. inż.
Andrzej Kołodziej
dr inż.
Paweł Knast
dr inż.
Andrzej Mrowiec
dr inż.
Władysław Jurczyński
dr inż.
Piotr Szablewski
dr inż.
Erwin Przybysz
dr inż.
Radosław Pytliński
mgr inż.
Tadeusz Duras
mgr inż.
Rafał Czajka
mgr inż.
Ireneusz Zachwiej
dr inż.
Krzysztof Talaśka
mgr inż.
Rafał Kwiatkowski
mgr inż.
Karol Konecki
mgr inż.
Janusz Okuniewski
mgr inż.
Izabela Nałęcz
mgr inż.
Artur Deckert
WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY