SPECJALNOŚĆ:

TECHNOLOGIA MASZYN

Wydział:

Politechniczny

Typ studiów:

I stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

3,5 roku

Forma studiów:

stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

  • matematyka
  • fizyka lub chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność ta realizowana jest w PWSZ w Kaliszu od momentu jej powstania. Studia na specjalności mechanika i budowa maszyn umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy inżynierskiej, popartej stosowną praktyką z zakresu: materiałoznawstwa, technologii i eksploatacji maszyn, projektowania procesów technologicznych, wspomagania komputerowego projektowania maszyn i urządzeń, programowania maszyn i urządzeń sterowanych numerycznie oraz eksploatacji i diagnostyki maszyn. Ponadto studenci uzyskują umiejętności wykorzystywania systemów komputerowych w projektowaniu złożonych układów mechanicznych i oprzyrządowania technologicznego. W trakcie studiów dużą uwagę poświęca się zastosowaniu programów i technik informatycznych w procesach technologicznych. Po zakończeniu studiów absolwent posiada umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z konstrukcją, produkcją, eksploatacją, obsługą, diagnostyką maszyn i urządzeń. Potrafi również kierować zespołami ludzkimi oraz zarządzać produkcją.

PRZYKŁADOWE PLANY STUDIÓW

PARTNERZY KIERUNKU

PRACA PO STUDIACH
  • w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych, technologicznych
  • kierowanie i rozwijanie produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i pokrewnych zakładach wytwórczych
  • funkcje kierownicze na różnych szczeblach zarządzania produkcją oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej
KADRA
prof. zw. dr inż
Jan Chajda
prof. dr hab. inż.
Marian Dudziak
dr hab. inż.
Edmund Weiss
dr hab. inż.
Andrzej Kołodziej
dr inż.
Paweł Knast
dr inż.
Andrzej Mrowiec
dr inż.
Władysław Jurczyński
dr inż.
Piotr Szablewski
dr inż.
Erwin Przybysz
dr inż.
Radosław Pytliński
mgr inż.
Tadeusz Duras
mgr inż.
Rafał Czajka
mgr inż.
Ireneusz Zachwiej
dr inż.
Krzysztof Talaśka
mgr inż.
Rafał Kwiatkowski
mgr inż.
Karol Konecki
mgr inż.
Janusz Okuniewski
mgr inż.
Izabela Nałęcz
mgr inż.
Artur Deckert
WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY