KIERUNEK:

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Wydział:

Nauk o Zdrowiu

Typ studiów:

I stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

3 lata

Forma studiów:

stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

  • biologia
  • fizyka lub chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

OPIS KIERUNKU

  Perspektywy zawodowe. Absolwenci kierunku wychowanie fizyczne przygotowani są przede wszystkim do pracy w placówkach edukacyjnych w roli nauczyciela wychowania fizycznego w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Otrzymują również niezbędną wiedzę i umiejętności do pracy w szeroko rozumianej branży fitness, jak również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tej sferze.

  Zdobędziesz kompetencje z:
• umiejętności planowania, realizacji i ewaluacji procesu dydaktycznego w szkole podstawowej,
• kwalifikacji pedagogicznych zgodnych ze standardem kształcenia nauczycieli wydanych przez Ministra Edukacji i Nauki,
• nauczania umiejętności ruchowych i przygotowania motorycznego,
• wspomagania procesu racjonalnej aktywności fizycznej właściwą dietą,
• promocji oraz pomnażania wartości zdrowia w procesie edukacji zdrowotnej,
• organizacji imprez rekreacyjno-sportowych.

  Studia na tym kierunku: Przygotują do zrozumienia ścisłych korelacji pomiędzy aktywności fizyczną, właściwym odżywianiem a zdrowiem człowieka. Wyposażając absolwenta w szeroką wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej, nauk o zdrowiu i nauk medycznych pozwolą na podejmowanie własnej aktywności biznesowej na współczesnym rynku fitness (siłownie, kluby sportowe, ośrodki miejskie i gminne, baseny kąpielowe itp.)

  Naukę w Akademii Kaliskiej możesz kontynuować: na studiach II stopnia Wychowanie Fizyczne w Zdrowiu Publicznym lub Zdrowiu Publicznym.

PARTNERZY KIERUNKU

KADRA
prof. dr hab.
Lechosław Dworak
prof.dr hab. n med.
Jerzy Smorawiński
prof. dr hab.
Łucja Pilaczyńska-Szcześniak
prof. dr hab.
Jadwiga Skrętkowicz

prof. dr hab. n med.

Jan Błaszczyk
prof. dr hab.
Alicja Nowak
prof. dr hab. n. med.
Maciej Pawlak
prof. dr hab.
Anatol Skrypko
dr hab.n.med.
Marek Wroński
dr hab.
Andrzej Krawański
dr hab.
Rafał Tataruch
dr
Tomasz Garsztka
WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY