KIERUNEK:

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Wydział:

Nauk o Zdrowiu

Typ studiów:

I stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

3 lata

Forma studiów:

stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

  • biologia
  • fizyka lub chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

OPIS KIERUNKU

Specjalność zdrowie publiczne

Proponujemy odmienne wobec tradycji studia wychowania fizycznego łączące osobiste zainteresowania sportowe studenta z umiejętnościami zawodowymi pozwalającymi na wykonywanie zawodu nauczyciela wychowania fizycznego i zdrowotnego w wszystkich placówkach oświatowych, jak i w równym stopniu na podjęcie pracy w jednym z najbardziej istotnych obecnie obszarów zdrowia publicznego – w wszelkich miejscach edukacyjno – menedżerskich związanych z pokonywaniem dwóch zasadniczych dla człowieka XXI wieku czynników ryzyka zdrowotnego: hipokinezji i nadwagi.

Nasz absolwent pracujący jako nauczyciel w placówce oświatowej wypełnia oczekiwany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) model nowoczesnego nauczyciela który swoim sposobem myślenia i przygotowaniem pedagogicznym nawiązuje do obecnych, zdecydowanie odmiennych pryncypiów kształcenia. Oznacza to, że nie ogranicza się do nadzoru nad rozwojem fizycznym uczniów, nie skupia się nadmiernie nad uzyskaniem określonych przejawów sprawności sportowej wybranej grupy uczniów, lecz potrafi dostrzec wychowanie fizyczne w perspektywie całożyciowych potrzeb edukacyjnych i zdrowotnych przeciętnego ucznia, a więc potrafi: tworzyć aktywny stosunek ucznia wobec potrzeb zdrowotnych i utylitarnych własnego ciała, wykorzystać proces wychowania fizycznego dla tworzenia wyróżnionych przez Ustawodawcę pryncypiów kształcenia ogólnego (ważnych w przebiegu życia człowieka umiejętności psycho – społecznych).

Wszystko to razem powoduje, że absolwent przechodzi z pozycji nauczyciela ćwiczeń fizycznych na pozycję doradcy ucznia, przygotowując go do samodzielnej, całożyciowej dbałości o ciało. Potrafi równocześnie pokazać uczniowi znaczenie sportu, ćwiczeń fizycznych w szerszej perspektywie nie ograniczonej do sprawności fizycznej, wyniku sportowego czy konsumpcji widowiska sportowego.

Absolwent studiów wychowania fizycznego PWSZ w Kaliszu pracujący z osobami dorosłymi nie ogranicza się do roli instruktora ćwiczeń fizycznych (zdrowotnych, rekreacyjnych, sportowych), lecz potrafi pracować z osobą edukowaną w sposób który pozwoli człowiekowi na samodzielne odkrycie i wypełnianie własnych potrzeb zdrowotnych na tle warunków życia i wpływu pracy zawodowej. Potrafi pełnić rolę doradcy człowieka dorosłego w zakresie wykorzystania środków kultury fizycznej dla pokonywania hipokinezji i nadwagi. Program studiów zapewnia równocześnie uzyskanie kwalifikacji menedżerskich pozwalających na wypełnianie roli animatora działań samorządowych skierowanych na tworzenie lokalnych środowisk sprzyjających zdrowiu. Kontynuacją zajęć na uczelni są indywidualnie zorganizowane praktyki zawodowe, nie ograniczone do placówek oświatowych, lecz w równym stopniu skierowane na zdobycie doświadczeń w pracy z osobami dorosłymi w ich środowisku życia.

Wypełnianie wyróżnionych wyżej ról wymaga posiadania adekwatnych kwalifikacji (interdyscyplinarnego przygotowania zawodowego). Z jednej strony solidnych studiów pedagogicznych opartych na wykorzystaniu niedyrektywnych koncepcji wychowania co prowadzi do uzyskania przez edukatora umiejętności nawiązania interaktywnego kontaktu edukacyjnego zarówno z uczniem w placówkach oświatowych, jak i w równym stopniu w pracy z człowiekiem dorosłym (klientem). Z drugiej strony student otrzymuje równie solidne przygotowanie w zakresie wiedzy na temat zarządzania w obszarze zdrowia publicznego. Taki, rozszerzony profil przygotowania nauczyciela wychowania fizycznego jest nowatorskim, wręcz rewolucyjnym podejściem wobec tego zawodu.

PRZYKŁADOWE PLANY STUDIÓW

PARTNERZY KIERUNKU

PRACA PO STUDIACH
  • nauczyciel wychowania fizycznego
  • prowadzenie różnych form zajęć i poradnictwa w swoim gabinecie zdrowia czy odnowy biologicznej
  • menedżer zdrowia w środowisku lokalnym
  • organizator w działaniach samorządowych, tych które dotyczą promocji zdrowia
  • własna działalność edukacyjno – usługowo – doradczą poprzez różne fitness kluby, siłownie, gabinety zdrowia, odnowy biologicznej, studia wellness czy Spa
KADRA
prof. dr hab.
Lechosław Dworak
prof.dr hab. n med.
Jerzy Smorawiński
prof. dr hab.
Łucja Pilaczyńska-Szcześniak
prof. dr hab.
Jadwiga Skrętkowicz

prof. dr hab. n med.

Jan Błaszczyk
prof. dr hab.
Alicja Nowak
prof. dr hab. n. med.
Maciej Pawlak
prof. dr hab.
Anatol Skrypko
dr hab.n.med.
Marek Wroński
dr hab.
Andrzej Krawański
dr hab.
Rafał Tataruch
dr
Tomasz Garsztka
WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY