KIERUNEK:

ZARZĄDZANIE BIZNESEM MIĘDZYNARODOWYM

Wydział:

Nauk Społecznych

Typ studiów:

I stopnia

Język podstawowy:

angielski

Czas trwania:

3 lata

Forma studiów:

stacjonarne

Kryterium:

  • matematyka
  • geografia lub historia
  • język polski
  • język angielski

OPIS KIERUNKU

Podpisane w 2015 roku porozumienie pomiędzy PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu a Instituto Politecnico de Braganca (IPB) otwiera studentom PWSZ możliwość uzyskania podwójnego dyplomu studiów licencjackich – zarówno dyplomu uczelni macierzystej, jak i równorzędnego dyplomu portugalskiej uczelni partnerskiej.

Studia będą realizowane w Polsce w ramach kierunku zarządzanie na specjalności Zarządzanie Biznesem Międzynarodowym oraz w Portugalii na kierunku Zarządzanie Biznesem Międzynarodowym. Oba kierunki posiadają akredytację państwowych instytucji akredytacyjnych. Wyróżniającą ich cechą, na tle innych specjalności, realizowanych w PWSZ w Kaliszu na kierunku zarządzanie, jest prowadzenie wszystkich zajęć w języku angielskim, zarówno w uczelni macierzystej jak i w uczelni partnerskiej oraz dwusemestralna nauka w Portugalii w IPB.

Przyznawanie podwójnych dyplomów będzie się odbywało zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w krajach obu uczelni, a warunkiem ich uzyskania jest, między innymi dla studentów PWSZ, wyjazd podczas drugiego roku studiów, odbycie i zaliczenie dwóch semestrów zajęć (tj. III i IV) w uczelni partnerskiej oraz napisanie pracy dyplomowej w języku angielskim.

Uczelnie partnerskie nie pobierają opłat dydaktycznych (czesnego) od studentów objętych programem wymiany, chcących uzyskać podwójny dyplom. Studenci pokrywają koszty przejazdu, wyżywienia, zakwaterowania i ubezpieczenia zdrowotnego.

Po spełnieniu wszystkich warunków określonych regulaminem studiów obu uczelni, studenci PWSZ w Kaliszu otrzymają dyplom licencjacki i suplement do dyplomu w języku ojczystym i w języku angielskim oraz dyplom uczelni partnerskiej wraz z suplementem w języku portugalskim i angielskim.

PRZYKŁADOWE PLANY STUDIÓW

PARTNERZY KIERUNKU

PRACA PO STUDIACH
  • prowadzenie biznesu nie tylko w Polsce, ale także na rynkach europejskich
  • praca w międzynarodowych korporacjach prowadzących działalność na rynku polskim, europejskim i globalnym
KADRA
prof. dr hab.
Tadeusz Buksiński
prof. dr hab.
Mirosław Krzyśko
prof. dr hab.
Andrzej Młodak
prof. dr hab.
Andrzej Polak
prof. dr hab.
Grzegorz Raubo
dr hab.
Ireneusz Dziubek
dr hab.
Konrad Malasiewicz
dr hab.
Waldemar Scheffs
dr hab.
Mirosław Skarżyński
dr hab.
Krzysztof Walczak
dr
Karol Deręgowski
dr
Grzegorz Grondys
WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY