Akty prawne

Uchwała w sprawie zmiany warunków rekrutacji na rok 2021/2022

Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad (Obowiązują od roku akademickiego 2019/2020)

Zarządzenie w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia

Ustalenie warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad (Będą obowiązywały od roku akademickiego 2023/2024)

Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad (Będą obowiązywały od roku akademickiego 2024/2025)