oferta

rejestracja
online

Zasady
rekrutacji

dlaczego my?

erasmus+

dla
niepełnosprawnych

akademik

Harmonogram
rekrutacji

INNOWACYJNOŚĆ

Najnowocześniejsze zaplecze laboratoryjne, liczne projekty informatyczno – multimedialne, rozbudowany system e-edukacji, medialna Uczelnia.

PRACA I STUDIA W JEDNYM MIEJSCU

Studia dualne, czyli nowoczesny model kształcenia łączący tradycyjne zajęcia akademickie z pracą zawodową. Możliwość odbycia stażu w firmie współpracującej z Uczelnią to szansa na zdobycie doświadczenia w kierunku kształcenia oraz kompetencji miękkich. 

KOMFORT STUDIOWANIA

Rozbudowana, nowoczesna i w stu procentach własna baza dydaktyczna, doskonałe zaplecze biblioteczne, wysoka aktywność wydawnicza, dostępność Uczelni dla studentów zamiejscowych oraz dla studentów niepełnosprawnych, możliwość rozwijania zainteresowań naukowych, kulturalnych i sportowych, rozbudowany system pomocy materialnej.

JEDEN KIERUNEK DWA DYPLOMY

Podpisane w 2015 roku porozumienie pomiędzy PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu a Instituto Politecnico de Braganca (IPB) otwiera studentom PWSZ możliwość uzyskania podwójnego dyplomu studiów licencjackich – zarówno dyplomu uczelni macierzystej, jak i równorzędnego dyplomu portugalskiej uczelni partnerskiej.

EDUKACJA ZA GRANICĄ

Współpracujemy już z blisko 90 ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie, a ich liczba systematycznie wzrasta. Każdego roku nasi studenci odbywają studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+