Bezpieczeństwo narodowe, Zarządzanie i dowodzenie

 Studia drugiego stopnia na wydziale Nauk Społecznych na kierunkach
  Bezpieczeństwo Narodowe oraz Zarządzanie i dowodzenie realizowane będą w soboty i niedziele.

oferta

rejestracja
online

Zasady
rekrutacji

dlaczego my?

akademik

Harmonogram
rekrutacji

dla
osób z niepełnosprawnościami

erasmus+