HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

STUDIA PODYPLOMOWE

rejestracja i składanie dokumentów: od 16 stycznia do 20 lutego 2023 r.

ogłoszenie wyników: 22 lutego 2023 r.

STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

rejestracja i składanie dokumentów: od 20 stycznia do 13 lutego  2023 r

 ogłoszenie wyników: 16 lutego 2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 złotych należy wpłacić na indywidualne konto bankowe kandydata wygenerowane podczas rejestracji.

Opłata rekrutacyjna na kierunku sport wynosi 100 złotych.

Opłata rekrutacyjna uiszczana jest na każdy kierunek, na który składane są dokumenty.

Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej należy złożyć wraz z kompletem dokumentów w Biurze Rekrutacji.

Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w całości w przypadku:

  • nieuruchomienia kierunku studiów
  • nieważnej rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów z powodu braku wskazania przez kandydata kierunku studiów
  • wyrejestrowania kandydata z danego kierunku studiów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów przed przystąpieniem do drugiego etapu rekrutacji (tj. przed złożeniem kompletów dokumentów)
  • nieprzystąpienia do drugiego etapu rekrutacji (niezłożenia dokumentów)
  • wniesienie opłaty po terminie powodującym nieuwzględnienie kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym przez wydziałowa komisję rekrutacyjną.

PROCES REKRUTACJI

ETAP I – REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

Kandydat dokonuje rejestracji elektronicznej w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w wyznaczonym przez uczelnię terminie.

ETAP II – SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Kandydat składa komplet dokumentów w Biurze Rekrutacji zgodnie z wykazem umieszczonym przy opisie kierunku w wyznaczonym przez uczelnię terminie.

UWAGA! Dokumenty należy złożyć przed ogłoszeniem wyników rekrutacji. Niezłożenie dokumentów w terminie spowoduje nieuwzględnienie kandydata w kolejnym etapie rekrutacji, co skutkuje nieprzyjęciem na studia.

Dokumenty mogą być przesłane pocztą – Uniwersytet Kaliski nie bierze odpowiedzialności za skutki ich nieterminowego dostarczenia przez pocztę.

W przypadku, gdy dokumenty są dostarczane do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osób trzecich: podanie musi być podpisane przez kandydata, kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem (przez uczelnię lub notariusza).

ETAP III – POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Zamknięcie list / koniec rejestracji i składania dokumentów

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonują kwalifikacji kandydatów na poszczególne kierunki studiów (na podstawie dostarczonych przez kandydata dokumentów).

ETAP IV – OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Informacja o wynikach rekrutacji pojawia się na koncie kandydata w serwisie rekrutacyjnym.

Kandydaci niemający możliwości dokonania rejestracji elektronicznej we własnym zakresie mogą skorzystać z komputerów udostępnionych w Czytelni Głównej Uniwersytetu Kaliskiego, przy ul. Nowy Świat 4a (Collegium Novum)

OPŁATA ZA STUDIA PODYPLOMOWE

Rok akademicki 2022/2023

KIERUNEK

Wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo

AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA 1400,00 zł
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE ORGANIZACJI 1500,00 zł
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 1400,00 zł
CERTYFIKAT I AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKÓW 2400,00 zł
EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 5950,00 zł
HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA 1600,00 zł
HIGIENA RADIACYJNA I RADIOEKOLOGIA 1600,00 zł
HIGIENA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA 1600,00 zł
HIGIENA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA 1600,00 zł
HISTORIA ARCHITEKTURY I BUDOWY MIAST 1300,00 zł
INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI 2700,00 zł
KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE 1500,00 zł
KADRY ORAZ BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1500,00 zł
KOSMETOLOGIA MEDYCZNA Z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII ESTETYCZNEJ 1500,00 zł
KURATELA SĄDOWA 1400,00 zł
NADZÓR SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY W ZDROWIU PUBLICZNYM 1600,00 zł
OPIEKA SENIORALNA 1500,00 zł
OSOBISTY TRENER ODNOWY BIOLOGICZNEJ 1500,00 zł
OSOBISTY TRENER ZDROWIA 1500,00 zł
PROGRAMOWANIE I OBSŁUGA OBRABIAREK CNC 2400,00 zł
PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA 1600,00 zł
PSYCHODIETETYKA 1500,00 zł
RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW 1400,00 zł
REGIONALNE BADANIA HISTORYCZNE 1300,00 zł
ROLNICZE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – FUNKCJONOWANIE, ADMINISTRACJA I ASPEKTY PRAWNE 1500,00 zł
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1400,00 zł
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2300,00 zł
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 1400,00 zł
ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W OCHRONIE ZDROWIA 1500,00 zł
ZARZĄDZANIE POMOCĄ SPOŁECZNĄ 1500,00 zł
ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA 1500,00 zł

 

OPŁATY ZA STUDIA NIESTACJONARNE

Rok akademicki 2022/2023

STUDIA I STOPNIA

KIERUNEK

Wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 2390,00 zł
BIOGOSPODARKA 2390,00 zł
BUDOWNICTWO 2390,00 zł
DIETETYKA 2390,00 zł
ELEKTRORADIOLOGIA 2490,00 zł
ELEKTROTECHNIKA 2390,00 zł
INFORMATYKA 2390,00 zł
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2390,00 zł
KOSMETOLOGIA 2800,00 zł
LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA 2390,00 zł
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 2390,00 zł
PIELĘGNIARSTWO 2800,00 zł
SPORT 2390,00 zł
POŁOŻNICTWO 2800,00 zł
RATOWNICTWO MEDYCZNE 2490,00 zł
SOCJOLOGIA BEZPIECZEŃSTWA 2390,00 zł
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA 2390,00 zł
WYCHOWANIE FIZYCZNE 2390,00 zł
ZARZĄDZANIE 2290,00 zł
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 2290,00 zł

 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

KIERUNEK Wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo
FIZJOTERAPIA 2590,00 zł

 

STUDIA II STOPNIA

Kierunek Wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2390,00 zł
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2390,00 zł
KOSMETOLOGIA 2800,00 zł
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 2390,00 zł
PIELĘGNIARSTWO 3000,00 zł
POŁOŻNICTWO 3000,00 zł
WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM 2390,00 zł
DIETETYKA 2300,00 zł
ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE 2390,00 zł
ZDROWIE PUBLICZNE

2390,00 zł

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

STUDIA PODYPLOMOWE

rejestracja i składanie dokumentów: od 16 stycznia do 20 lutego 2023 r.

ogłoszenie wyników: 22 lutego 2023 r.

STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

rejestracja i składanie dokumentów: od 20 stycznia do 13 lutego  2023 r

 ogłoszenie wyników: 16 lutego 2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 złotych należy wpłacić na indywidualne konto bankowe kandydata wygenerowane podczas rejestracji.

Opłata rekrutacyjna na kierunku sport wynosi 100 złotych.

Opłata rekrutacyjna uiszczana jest na każdy kierunek, na który składane są dokumenty.

Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej należy złożyć wraz z kompletem dokumentów w Biurze Rekrutacji.

Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w całości w przypadku:

  • nieuruchomienia kierunku studiów
  • nieważnej rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów z powodu braku wskazania przez kandydata kierunku studiów
  • wyrejestrowania kandydata z danego kierunku studiów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów przed przystąpieniem do drugiego etapu rekrutacji (tj. przed złożeniem kompletów dokumentów)
  • nieprzystąpienia do drugiego etapu rekrutacji (niezłożenia dokumentów)
  • wniesienie opłaty po terminie powodującym nieuwzględnienie kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym przez wydziałowa komisję rekrutacyjną.

PROCES REKRUTACJI

ETAP I – REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

Kandydat dokonuje rejestracji elektronicznej w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w wyznaczonym przez uczelnię terminie.

ETAP II – SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Kandydat składa komplet dokumentów w Biurze Rekrutacji zgodnie z wykazem umieszczonym przy opisie kierunku w wyznaczonym przez uczelnię terminie.

UWAGA! Dokumenty należy złożyć przed ogłoszeniem wyników rekrutacji. Niezłożenie dokumentów w terminie spowoduje nieuwzględnienie kandydata w kolejnym etapie rekrutacji, co skutkuje nieprzyjęciem na studia.

Dokumenty mogą być przesłane pocztą – Uniwersytet Kaliski nie bierze odpowiedzialności za skutki ich nieterminowego dostarczenia przez pocztę.

W przypadku, gdy dokumenty są dostarczane do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osób trzecich: podanie musi być podpisane przez kandydata, kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem (przez uczelnię lub notariusza).

ETAP III – POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Zamknięcie list / koniec rejestracji i składania dokumentów

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonują kwalifikacji kandydatów na poszczególne kierunki studiów (na podstawie dostarczonych przez kandydata dokumentów).

ETAP IV – OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Informacja o wynikach rekrutacji pojawia się na koncie kandydata w serwisie rekrutacyjnym.

Kandydaci niemający możliwości dokonania rejestracji elektronicznej we własnym zakresie mogą skorzystać z komputerów udostępnionych w Czytelni Głównej Uniwersytetu Kaliskiego, przy ul. Nowy Świat 4a (Collegium Novum)

OPŁATA ZA STUDIA PODYPLOMOWE

Rok akademicki 2022/2023

KIERUNEK

Wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo

AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA 1400,00 zł
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE ORGANIZACJI 1500,00 zł
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 1400,00 zł
CERTYFIKAT I AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKÓW 2400,00 zł
EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 5950,00 zł
HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA 1600,00 zł
HIGIENA RADIACYJNA I RADIOEKOLOGIA 1600,00 zł
HIGIENA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA 1600,00 zł
HIGIENA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA 1600,00 zł
HISTORIA ARCHITEKTURY I BUDOWY MIAST 1300,00 zł
INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI 2700,00 zł
KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE 1500,00 zł
KADRY ORAZ BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1500,00 zł
KOSMETOLOGIA MEDYCZNA Z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII ESTETYCZNEJ 1500,00 zł
KURATELA SĄDOWA 1400,00 zł
NADZÓR SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY W ZDROWIU PUBLICZNYM 1600,00 zł
OPIEKA SENIORALNA 1500,00 zł
OSOBISTY TRENER ODNOWY BIOLOGICZNEJ 1500,00 zł
OSOBISTY TRENER ZDROWIA 1500,00 zł
PROGRAMOWANIE I OBSŁUGA OBRABIAREK CNC 2400,00 zł
PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA 1600,00 zł
PSYCHODIETETYKA 1500,00 zł
RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW 1400,00 zł
REGIONALNE BADANIA HISTORYCZNE 1300,00 zł
ROLNICZE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – FUNKCJONOWANIE, ADMINISTRACJA I ASPEKTY PRAWNE 1500,00 zł
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1400,00 zł
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2300,00 zł
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 1400,00 zł
ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W OCHRONIE ZDROWIA 1500,00 zł
ZARZĄDZANIE POMOCĄ SPOŁECZNĄ 1500,00 zł
ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA 1500,00 zł

 

OPŁATY ZA STUDIA NIESTACJONARNE

Rok akademicki 2022/2023

STUDIA I STOPNIA

KIERUNEK

Wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 2390,00 zł
BIOGOSPODARKA 2390,00 zł
BUDOWNICTWO 2390,00 zł
DIETETYKA 2390,00 zł
ELEKTRORADIOLOGIA 2490,00 zł
ELEKTROTECHNIKA 2390,00 zł
INFORMATYKA 2390,00 zł
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2390,00 zł
KOSMETOLOGIA 2800,00 zł
LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA 2390,00 zł
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 2390,00 zł
PIELĘGNIARSTWO 2800,00 zł
SPORT 2390,00 zł
POŁOŻNICTWO 2800,00 zł
RATOWNICTWO MEDYCZNE 2490,00 zł
SOCJOLOGIA BEZPIECZEŃSTWA 2390,00 zł
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA 2390,00 zł
WYCHOWANIE FIZYCZNE 2390,00 zł
ZARZĄDZANIE 2290,00 zł
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 2290,00 zł

 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

KIERUNEK Wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo
FIZJOTERAPIA 2590,00 zł

 

STUDIA II STOPNIA

Kierunek Wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2390,00 zł
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2390,00 zł
KOSMETOLOGIA 2800,00 zł
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 2390,00 zł
PIELĘGNIARSTWO 3000,00 zł
POŁOŻNICTWO 3000,00 zł
WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM 2390,00 zł
DIETETYKA 2300,00 zł
ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE 2390,00 zł
ZDROWIE PUBLICZNE

2390,00 zł