Osoby przyjęte na studia logują się do Wirtualnej Uczelni.

Konta są dopiero tworzone, dlatego logowanie jeszcze nie jest możliwe.

Po utworzeniu kont, studenci zostaną poinformowani o swoich numerach albumu we wiadomości email wysłanej na adres email podany podczas rejestracji na studia.

Za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni student może m.in. ubiegać się o miejsce w Domu Studenta oraz świadczenia z Funduszu Stypendialnego w formie stypendium  socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomogę.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Uczelni https://akademia.kalisz.pl/student/stypendia/

Plany zajęć będą dostępne pod koniec września na stronie uczelnianej https://akademia.kalisz.pl/ w zakładce Wydziały.

Już wkrótce przekażemy kolejne informacje dla osób przyjętych.