KIERUNEK:

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Wydział:

Nauk Społecznych

Typ studiów:

I stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

3 lata – 6 semestrów

Forma studiów:

stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

 • matematyka
 • geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie lub informatyka
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

OPIS KIERUNKU

 Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Perspektywy zawodowe. Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowani są do pracy w jednostkach publicznych i prywatnych w sferze zapewnienia bezpieczeństwa. Sprawdzą się na stanowiskach związanych z organizacją działalności (Policja, Straż Miejska, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego), w zespołach zarządzania kryzysowego występujących w jednostkach administracji państwowej i samorządowej. Jednocześnie obserwuje się wzrost zainteresowania na specjalistów ds.bezpieczeństwa w sektorze przedsiębiorstw.

Zdobędziesz kompetencje z:

 •  kierowania w sytuacjach kryzysowych,
 • rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa w państwie,
 • zarządzania bezpieczeństwem przestrzeni lokalnych,
 • technik operacyjnych i interwencyjnych, technik samoobrony,
 • użytkowania broni.

Studia na tym kierunku rozwijają umiejętności podejmowania właściwych decyzji – szybciej i trafniej niż robią to inni. Studiujący bezpieczeństwo wewnętrzne stać się mogą kierownikami średniego szczebla w strukturach administracji państwowej lub samorządowej odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Ponadto będą przygotowani do pracy w służbach mundurowych.

Naukę na Uniwersytecie Kaliskim możesz kontynuować: na studiach II stopnia na kierunkach: Bezpieczeństwo Narodowe, Logistyka, Zarządzanie i Dowodzenie.

PARTNERZY KIERUNKU

KADRA
 • prof. dr hab. Piotr Dela
 • prof. dr hab. Jan Posobiec
 • prof. dr hab. Jarosław Wołejszo
 • dr hab. Ireneusz Dziubek, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • dr hab. Konrad Malasiewicz, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • dr hab. Tomasz Rubaj, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • dr hab. Waldemar Scheffs, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • dr hab. Krystian Frącik, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • dr hab. Marek Kubiński, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • dr Wiesław Jaszczur
 • dr Paweł Kamiński
 • dr Roman Kaszubowski
 • dr Monika Majchrzak
 • dr Zofia Marciniak
 • dr Bogumiła Pawlaczyk
 • dr Norbert  Prusiński
 • dr Zuzanna Przyłuska
 • dr Wojciech Winkler
 • dr Sławomir Wronka
WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY