KIERUNEK:

BUDOWNICTWO

Wydział:

Politechniczny

Typ studiów:

I stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

3,5 roku

Forma studiów:

stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

  • matematyka
  • fizyka lub chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

OPIS KIERUNKU

  Perspektywy zawodowe. Absolwenci kierunku budownictwo przygotowani są szeroko pojętej działalności gospodarczej związanej z budownictwem. Posiadają wiedzę zarówno w zakresie technologii materiałów budowlanych jak i wykonywania robót. Podczas studiów zdobywają umiejętność wykonywania podstawowych projektów (również przy zastosowaniu metod numerycznych) oraz wiedzę w zakresie kierowania robotami budowlanymi. Nasi absolwenci sprawdzą się na stanowiskach związanych organizacją i realizacją procesu budowlanego jak również w biurach projektowych. Są poszukiwanymi specjalistami w nadzorach – w wydziałach budownictwa w jednostkach samorządowych jak i inspektoratach nadzoru budowlanego. Ponadto absolwenci kierunku budownictwo mogą prowadzić własną działalności gospodarczą. Po odbyciu praktyki w budownictwie mogą ubiegać się o uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie przewidziane dla osób, które ukończyły studia I stopnia.

  Zdobędziesz kompetencje z:
• kierowania procesami technologicznymi na budowie,
• wykonywania prac projektowych,
• realizacji zadań nadzoru budowlanego zarówno w jednostkach samorządowych jak i inspektoratach nadzoru budowlanego,
• zakładania i prowadzenia własnej firmy budowlanej lub w branży materiałów budowlanych.

 Studia na tym kierunku rozwijają umiejętności podejmowania właściwych decyzji – szybciej i trafniej niż robią to inni. Studiujący budownictwo stają dobrymi kierownikami robót, czynnie uczestniczą w procesach projektowania i nadzoru robót. Posługują się szeroką wiedzą z zakresu materiałoznawstwa i technologii budowlanych jak i projektowania, posiadają również umiejętności analityczne i techniczne w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych. Absolwenci kierunku budownictwo mogą ubiegać się o wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania charakterystyki energetycznej budynków.

  Naukę na Uniwersytecie Kaliskim możesz kontynuować na studiach II stopnia, na kierunkach Mechanika i budowa maszyn i Inżynieria środowiska.

 

PARTNERZY KIERUNKU

KADRA
dr
Ryszard Maciejewski
dr hab. inż.
Ryszard Sygulski
dr inż.
Michał Pośpiech
dr inż.
Izabela Małecka
dr inż.
Piotr Nowatorski
dr inż.
Jacek Wdowicki
dr inż.
Ahmad Mohamed
dr inż.
Jan Jeruzal
dr inż.
Zdzisław Kurzawa
mgr inż.
Piotr Miczko
dr inż. arch.
Jerzy Wypych
mgr inż.
Marek Licznerski
dr
Stanisław Plebański
WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY