KIERUNEK:

DIETETYKA

Wydział:

Nauk o Zdrowiu

Typ studiów:

I stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

3 lata

Forma studiów:

stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

 • biologia
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

OPIS KIERUNKU

Perspektywy zawodowe. Ze względu na posiadaną wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, a także technologii przygotowywania potraw, absolwenci kierunku Dietetyka przygotowani są do pracy w następujących placówkach:

 • zakładach opieki zdrowotnej (w publicznych i niepublicznych),
 • domach pomocy społecznej,
 • poradniach dietetycznych ( publicznych i niepublicznych),
 • zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego i otwartego,
 • oddziałach żywienia w szkołach i przedszkolach, żłobkach,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • w sieciach fitness, welness & spa,
 • w zakładach produkujących żywność specjalnego przeznaczenia, dietetyczne środki spożywcze, suplementy diety, itp.

Zdobędziesz kompetencje z: edukacji żywieniowej z elementami zdrowia publicznego; poradnictwa żywieniowego w zdrowiu i chorobie; poradnictwa dietetycznego; dietoterapii i dietoprofilaktyki chorób dietozależnych; postępowania dietetycznego w diagnozie Bulimia i Anoreksja Nervosa; oceny zachowań zdrowotnych, weryfikacji błędów żywieniowych; projektowania planu żywieniowego dostosowanego do potrzeb w rozwoju ontogentetycznym; projektowania planu żywieniowego dostosowanego do aktywności fizycznej; projektowania planów żywieniowych z zakresu dietetyki przeciwstarzeniowej i upiększającej.
Studia na tym kierunku dostarczają wiedzy z zakresu zasad żywienia człowieka zdrowego i chorego, postępowania dietetycznego w chorobach: metabolicznych, układu krążenia, układu pokarmowego, zaburzeń odżywania, osteoporozie, niedokrwistości, alergiach i nietolerancjach pokarmowych; wspomagania żywieniowego w leczeniu chorób autoimmunologicznych, nowotworowych, psychicznych i neurodegeneracyjnych; projektowania oraz przygotowania jadłospisów wraz z potrawami wchodzącymi w zakres poszczególnych diet, oceny i weryfikacji błędów żywieniowych, kontroli wartości odżywczej, jakości zdrowotnej żywności oraz organizacji żywienia w ujęciu indywidualnym i zbiorowym; edukacji żywieniowej w rozwoju ontogenetycznym, dietoterapii w przypadku chorób dietozależnych.
Absolwenci kierunku Dietetyka będą przygotowani do prowadzenia badań w dziedzinie żywności, żywienia, kontroli jakości żywności i produkcji potraw. Studiujący Dietetykę poznają podstawy psychologii, marketingu, prawa żywnościowego, prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia.

PARTNERZY KIERUNKU

WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY