KIERUNEK:

INFORMATYKA

Wydział:

Politechniczny

Typ studiów:

I stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

3,5 roku

Forma studiów:

stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

  • matematyka
  • fizyka lub chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

OPIS KIERUNKU

  Perspektywy zawodowe. Absolwent kierunku informatyka może podjąć zatrudnienie na wielu stanowiskach związanych z dziedziną IT, między innymi jako: projektant i programista systemów informatycznych, specjalista od ich wdrażania, utrzymania i serwisowania, webmaster, menadżer projektu, administrator systemów, serwerów i sieci komputerowych, konsultant lub sprzedawca technologii i usług informatycznych. Absolwent może znaleźć pracę w różnych podmiotach, na przykład: przedsiębiorstwach wytwarzających, adaptujących i utrzymujących systemy informatyczne, firmach zajmujących się wdrażaniem infrastruktury komputerowej (sprzętu i oprogramowania) oraz wszelkich instytucjach i organizacjach stosujących technologie IT (bankach, firmach ubezpieczeniowych, produkcyjnych, usługowych i handlowych, placówkach edukacyjnych, urzędach administracji publicznej itp.). Co ważne, podczas studiów absolwent jest również przygotowywany do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Uzyskane wykształcenie specjalistyczne oraz kompetencje z zakresu języka angielskiego umożliwiają absolwentom mobilność zawodową i podjęcie pracy nie tylko w kraju, lecz również za granicą.

Zdobędziesz kompetencje z zakresu:
• projektowania, rozwijania i wdrażania systemów informatycznych,
• technologii internetowych i aplikacji mobilnych,
• baz danych,
• systemów operacyjnych i sieci komputerowych,
• ochrony danych i bezpieczeństwa systemów informatycznych,
• pracy zespołowej,
• specjalistycznego języka angielskiego, używanego w dziedzinie IT.

  Studia na tym kierunku dają uczestnikom możliwie wszechstronne wykształcenie praktyczne z dziedziny IT, dopasowane do wymagań pracodawców, a jednocześnie umożliwiające późniejsze kontynuowanie edukacji w ramach studiów drugiego stopnia. Program studiów zakłada, że ich absolwent posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu takich działów informatyki, jak: architektura komputerów, sieci komputerowe, systemy operacyjne, algorytmika, języki i metody programowania, inżynieria oprogramowania, bazy danych, technologie internetowe, grafika komputerowa, modelowanie i symulacje komputerowe, sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo i ochrona danych. W programie uwzględniono także najnowsze trendy w dziedzinie IT.

PARTNERZY KIERUNKU

KADRA
prof. dr hab.
Andrzej Marciniak
prof. dr hab.
Krzysztof Wojciechowski
dr hab. inż.
Konstantin Tretiakov
dr
Piotr Knychała
dr
Marek Dębczyński
dr inż.
Damian Dudek
dr inż.
Elżbieta Hudyma
dr inż.
Zbigniew Szpunar
dr inż.
Ewa Szpunar-Huk
dr inż.
Andrzej Gawrych-Żukowski
mgr
Arleta Kamińska-Wypchło
mgr
Krzysztof Karpiński
mgr inż.
Andrzej Syguła
mgr inż.
Marek Wypychowski
mgr
Jacek Słupianek
mgr inż.
Anna Kochman
mgr inż.
Marcin Żurawski
mgr
Wojciech Kos
mgr
Michał Kałuża
WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY