KIERUNEK:

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Wydział:

Politechniczny

Typ studiów:

I stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

3,5 roku

Forma studiów:

stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

  • matematyka
  • fizyka lub chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

OPIS KIERUNKU

Perspektywy zawodowe. Absolwenci będą przygotowani do pracy w jednostkach samorządowych, badawczych, projektowo-konstrukcyjnych, technologicznych, do kierowania i rozwijania technologii w przedsiębiorstwach przetwarzających odpady, oczyszczających ścieki i pokrewnych, będą także przygotowani do sprawowania funkcji kierowniczych na różnych szczeblach zarządzania ochroną środowiska oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Studia są realizowane w dwóch specjalnościach:
Specjalność: INŻYNIERIA OCHRONY ŚRODOWISKA
Specjalność: WENTYLACJA, KILIMATYZACJA I OGRZEWNICTWO
  Zdobędziesz kompetencje z:
• samodzielnego rozwiązywania problemów w sferach projektowania, technologii, eksploatacji, obsługi technicznej urządzeń,
• kierowania zespołami ludzkimi i zarządzania ochroną środowiska.
  Studia na tym kierunku pozwalają zdobyć gruntowną wiedzę z zakresu inżynierii środowiska, projektowania i eksploatacji sieci i systemów powietrznych, wodnych i ściekowych są poszukiwanymi specjalistami chętnie zatrudnianymi przez firmy i instytucje z obszaru inżynierii środowiska.
  Naukę na Uniwersytecie Kaliskim możesz kontynuować: na studiach II stopnia Inżynierii środowiska na specjalności POWIETRZE, WODA i ŚCIEKI

PARTNERZY KIERUNKU

KADRA
prof. dr hab. inż.
Henryk Bem
prof. dr hab. inż.
Janusz Jeżowiecki
prof. dr hab. inż.
Piotr Wodziński
prof. dr hab. inż.
Roman Zarzycki
dr inż
Maria Chojnacka
dr inż.
Bogdan Derbiszewski
dr
Sławomira Janiak
dr inż.
Daria Mazurek-Rudnicka
dr inż.
Beata Pawłowska
dr inż.
Marek Tomalczyk
dr
Stanisław Plebański
mgr inż.
Jerzy Machlański
mgr
Renata Dominiak
WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY