KIERUNEK:

KOSMETOLOGIA

Wydział:

Nauk o Zdrowiu

Typ studiów:

I stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

3 lata

Forma studiów:

stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

  • biologia
  • chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

OPIS KIERUNKU

  Perspektywy zawodowe. Absolwenci kierunku kosmetologia są przygotowani do dokonywania wyboru rodzajów działań kosmetycznych, stosowania kosmetyków zgodnie z postawioną diagnozą, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających. Potrafią odpowiednio dbać o skórę zmienioną chorobowo, współpracując z lekarzami dermatologami. Zdobywając umiejętności terapeutyczne, umieją zorganizować i prowadzić własny gabinet kosmetyczny lub ośrodek odnowy biologicznej. Pełnią funkcje doradcze i lecznicze. Absolwenci kierunku kosmetologia posiadają szeroki zasób wiedzy z zakresu technologii form kosmetyków, ich poszczególnych składników oraz właściwości pielęgnujących, upiększających i leczniczych. Są także przygotowani do pracy w laboratoriach badawczo-rozwojowych. Posługują się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz operują specjalistycznym słownictwem z zakresu nauk o zdrowiu.

   Zdobędziesz kompetencje w zakresie:
• podstawowej wiedzy w zakresie nauk medycznych, w szczególności dermatologii, znajomości prawidłowych struktur organizmu ludzkiego: komórek, tkanek, narządów i systemów,
• zasad promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia; prawidłowego odżywiania się oraz wpływu diety na zdrowie człowieka,
• wyboru postaci stosowanych leków, znajomości dróg podawania leków, znajomości losów leków w organizmie, znajomości mechanizmów działania leków,
• kosmetologii upiększającej, kosmetologii pielęgnacyjnej oraz kosmetologii leczniczej, pozwalające na samodzielne podejmowanie decyzji odnośnie działań kosmetycznych,
• stosowania podstawowych technik rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych i metod kosmetycznych odnowy biologicznej,
• prawidłowego wyboru kolorystyki i rodzaju makijażu dostosowanego do typu urody i okoliczności oraz dokonywania odpowiedniej stylizacji wizualnej sylwetki,
• współpracy z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

   Naukę w Akademii Kaliskiej możesz kontynuować na studiach II stopnia:
• Zdrowie Publiczne,
• Kosmetologia (po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

KADRA
prof. dr hab. n. med. Marian Sygit – Kierownik Katedry Kosmetologii
prof. dr hab. n. med. Wojciech Cichy
prof. dr hab. n. med. Zygmunt Kopczyński
prof. dr hab. n. farm. Zenon Kokot
prof. dr hab. n. farm. Jan Matysiak
prof dr hab. Stanisław Mitura
prof dr hab. Alina Sionkowska
dr hab. n. farm. Julia Gibka , prof. Akademii Kaliskiej
dr hab. n. med.. Dariusz Kowalczyk, prof. Akademii Kaliskiej
dr n. farm. Marek Chuchracki, prof. Akademii Kaliskiej
dr n. farm. Jerzy Siwek
dr n. med. Zdzisław Woźniak
dr n. med. Anita Balcerzak
dr Honorata Kubisiak – Rzepczyk
mgr Anna Janaszczyk
mgr  Roksana Matura
mgr  Magdalena Ludwiczak
mgr Natalia Brodnicka
mgr  Leszek Tarnawski
WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY