KIERUNEK:

KOSMETOLOGIA

Wydział:

Nauk o Zdrowiu

Typ studiów:

I stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

3 lata

Forma studiów:

stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

  • biologia
  • chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

OPIS KIERUNKU

  Perspektywy zawodowe. Absolwenci kierunku kosmetologia są przygotowani do dokonywania wyboru rodzajów działań kosmetycznych, stosowania kosmetyków zgodnie z postawioną diagnozą, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających. Potrafią odpowiednio dbać o skórę zmienioną chorobowo, współpracując z lekarzami dermatologami. Zdobywając umiejętności terapeutyczne, umieją zorganizować i prowadzić własny gabinet kosmetyczny lub ośrodek odnowy biologicznej. Pełnią funkcje doradcze i lecznicze. Absolwenci kierunku kosmetologia posiadają szeroki zasób wiedzy z zakresu technologii form kosmetyków, ich poszczególnych składników oraz właściwości pielęgnujących, upiększających i leczniczych. Są także przygotowani do pracy w laboratoriach badawczo-rozwojowych. Posługują się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz operują specjalistycznym słownictwem z zakresu nauk o zdrowiu.

   Zdobędziesz kompetencje w zakresie:
• podstawowej wiedzy w zakresie nauk medycznych, w szczególności dermatologii, znajomości prawidłowych struktur organizmu ludzkiego: komórek, tkanek, narządów i systemów,
• zasad promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia; prawidłowego odżywiania się oraz wpływu diety na zdrowie człowieka,
• wyboru postaci stosowanych leków, znajomości dróg podawania leków, znajomości losów leków w organizmie, znajomości mechanizmów działania leków,
• kosmetologii upiększającej, kosmetologii pielęgnacyjnej oraz kosmetologii leczniczej, pozwalające na samodzielne podejmowanie decyzji odnośnie działań kosmetycznych,
• stosowania podstawowych technik rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych i metod kosmetycznych odnowy biologicznej,
• prawidłowego wyboru kolorystyki i rodzaju makijażu dostosowanego do typu urody i okoliczności oraz dokonywania odpowiedniej stylizacji wizualnej sylwetki,
• współpracy z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

   Naukę na Uniwersytecie Kaliskim możesz kontynuować na studiach II stopnia:
• Zdrowie Publiczne,
• Kosmetologia

WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY