KIERUNEK:

LEKARSKI

Wydział:

Nauk o Zdrowiu

Typ studiów:

Jednolite studia magisterskie

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

6 lat, 12 semestrów

Forma studiów:

stacjonarne

Kryterium: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

OPIS KIERUNKU

Perspektywy zawodowe. Lekarz to nie tylko zawód prestiżowy, ale również cieszący się wielkim zaufaniem społecznym. Studia na kierunku lekarskim umożliwiają zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej m.in. w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych (np. kliniki, szpitale).

Program nauczania obejmuje przedmioty przedkliniczne tzw. przedmioty podstawowe, m.in. anatomię prawidłową, chemię medyczną czy patomorfologię oraz przedmioty kliniczne tzw. przedmioty kierunkowe, m.in. choroby wewnętrzne, chirurgię czy pediatrię.

Absolwent kierunku lekarskiego:

• posiada wiedzę z zakresu podstawowych nauk medycznych, odnoszącą się do struktury i funkcji organizmu ludzkiego jako całości, w powiązaniu z patogenezą chorób,

• potrafi rozpoznać zmiany strukturalne i czynnościowe będące wyznacznikiem choroby, 

• zna epidemiologię i czynniki ryzyka oraz etiologię i naturalny przebieg chorób ostrych i przewlekłych,

• zna mechanizmy działania leków, wskazania i przeciwwskazania do ich stosowania, objawy uboczne i interakcje lekowe, 

• posiada umiejętność rozwiązywania problemów medycznych, diagnostycznych i terapeutycznych zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy opartej na dowodach naukowych.

 

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy lekarza, ma możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej do samodzielnej pracy w zawodzie lekarza, szczególnie w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i orzecznictwa, posiada umiejętność postępowania w stanach nagłych, a także właściwego przeprowadzania wywiadu lekarskiego, badania fizykalnego i planowania całości procesu diagnostyczno-leczniczego, a także przygotowany jest do świadczenia usług w zróżnicowanych placówkach, takich jak podstawowa opieka zdrowotna, lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, jednostki naukowe oraz instytucje ochrony zdrowia.

 

Po ukończeniu studiów absolwent, aby uzyskać prawo wykonywania zawodu (PWZ), musi zdać Lekarski Egzamin Końcowy (LEK). Wynik z LEK-u ma kluczowe znaczenie w rekrutacji na rezydenturę. Absolwenci kierunku lekarskiego mają możliwość podjęcia szkolenia specjalizacyjnego w szczegółowych specjalnościach lekarskich. Mogą również rozwijać się naukowo poprzez uczestnictwo w studiach doktoranckich i osiąganie kolejnych szczebli kariery naukowej.

PARTNERZY KIERUNKU

KADRA
dr hab. n. med.
Andrzej Wojtyła,
prof. Akademii Kaliskiej
prof. dr hab. n. med.
Grzegorz Przybylski
prof. dr hab. n. med.
Ewa Marzec
prof. dr hab. n. med.
Jacek Piątek
prof. dr hab. n. med.
Hanna Krauss
prof. dr hab. n. med.
Jan Błaszczyk
prof. dr hab. n. med.
Zygmunt Kopczyński
prof. dr hab. n med.
Jerzy Głuszek
prof. dr hab. n. med.
Dariusz Samulak
prof. dr hab. n. med.
Heliodor Kasprzak
prof. dr hab. n. med.
Witold Zatoński
prof. dr hab. n. med. .
Marian Sygit
prof. dr hab. n. med
Krzysztof Warzocha
dr hab. n. med.
Przemysław Biliński,
prof. Akademii Kaliskiej
dr hab. n. med.
Paulina Wojtyła-Buciora,
prof. Akademii Kaliskiej
dr hab. n. med.
Dariusz Kowalczyk,
prof. Akademii Kaliskiej
dr hab. n. med.
Ewa Ziółkowska,
prof. Akademii Kaliskiej
dr hab. n. med.
Magdalena Michalska,
prof. Akademii Kaliskiej

dr hab. n. med.
Magdalena Pisarska-Krawczyk,
prof. Akademii Kaliskiej
dr hab. n. med.
Sławomir Graczyk,
prof. Akademii Kaliskiej
dr n. med.
Wiktor Pałys
dr n. med.
Joanna Michałowska
dr n. med.
Ireneusz Urbaniak
dr n. med.
Ewa Zalc-Budziszewska
dr n. med.
Piotr Matyjaszczyk
dr n. med.
Joanna Matysiak
dr n. med.
Małgorzata Bernatek
dr n. med.
Karolina Tworek
dr n. med.
Marcin Nowicki
dr n. med.
Artur Witkowski
dr n. med.
Artur Tarasiewicz

WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY