KIERUNEK:

LOGISTYKA

Wydział:

Nauk Społecznych

Typ studiów:

II stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

2 lata

Forma studiów:

stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego  stopnia na kierunek logistyka mogą ubiegać  się  absolwenci  studiów pierwszego stopnia lub jednolitych  magisterskich kierunków: zarządzanie, ekonomia, logistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne lub pokrewnych. O zakwalifikowaniu kierunku studiów jako pokrewny decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie przedłożonego suplementu do dyplomu. W pierwszej kolejności kwalifikowani do przyjęcia będą absolwenci kierunków zarządzanie, ekonomia, logistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne.

OPIS KIERUNKU

Perspektywy zawodowe. Obecnie na rynku krajowym jak i regionalnym obserwuje się  braki kadrowe z dziedziny logistyki, a  w najbliższych latach należy oczekiwać wzrostu popytu na specjalistów w tym zakresie. Z największymi brakami mierzą się firmy i operatorzy zwłaszcza w Wielkopolsce, województwie łódzkim, mazowieckim oraz na Śląsku. Są to regiony, gdzie kumulują się największe huby magazynowe i kurierskie oraz gdzie realizowane są  największe inwestycje. Rosną również  oczekiwania pracodawców zwłaszcza w zakresie znajomość i umiejętności obsługi programów komputerowych, usprawniających realizację procesów logistycznych. Wydziale Nauk Społecznych funkcjonują laboratoria logistyczne pozwalające na kształcenie studentów na oprogramowaniu ERP ( SAP Alliance University) WMS, TMS. Firmy wskazują także na pożądane umiejętności  w zakresie: analizowania ryzyka, optymalizacja zapasów, planowania ciągłości w łańcuchu dostaw, znajomość procesów i narzędzi pracy w e-commerce, znajomość zagadnień w zakresie sztucznej inteligencji i automatyzacji procesów oraz umiejętność prognozowania. W związku z rozwojem sił zbrojnych przewidywany jest również znaczny wzrost  zapotrzebowania specjalistów w zakresie logistyki wojskowej. Z tych też powodów w ramach nowo otwieranego kierunku przewidywane jest uruchomienie trzech modułów kształcenia, które to pozwolą na kształcenie specjalistów z zakresu logistyki przemysłowej, logistyki społecznej oraz logistyki wojskowej.

PARTNERZY KIERUNKU
Acropol Logo Colian Logistic LogoWega Automotive Logistics - Logo
Acropol Logo Colian Logistic LogoWega Automotive Logistics - Logo
Acropol Logo Colian Logistic Logo
KADRA

prof. dr hab. Stefan Kowal

prof. dr hab. Mirosław Krzyśko

prof. dr hab. Mirosław Skarżyński

dr hab. Helena Kościelniak

dr hab. Olgierd Lissowski prof. Uniwerstetu Kaliskiego

dr hab. Waldemar Ratajczak prof. Uniwerstetu Kaliskiego

dr hab. Maciej Stajniak prof. Uniwerstetu Kaliskiego

dr hab. Krzysztof Walczak prof. Uniwerstetu Kaliskiego

dr hab. Marta Starostka-Patyk prof. Uniwerstetu Kaliskiego

dr hab. Paula Bajdor prof. Uniwerstetu Kaliskiego

dr Edyta Kulawiecka

dr Leszek Szczupak

dr Katarzyna Mikurenda

dr Ryszard Orliński

dr Piotr Pagórski

dr Aneta Pisarska

dr Bartłomiej Spychalski

WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY