KIERUNEK:

LOGISTYKA

Wydział:

Nauk Społecznych

Typ studiów:

I stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

3 lata – 6 semestrów

Forma studiów:

stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

⦁ matematyka
⦁ geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie lub informatyka
⦁ język polski
⦁ jeden język obcy nowożytny

OPIS KIERUNKU

Perspektywy zawodowe. Obecnie na rynku krajowym jak i regionalnym obserwuje się  braki kadrowe z dziedziny logistyki, a  w najbliższych latach należy oczekiwać wzrostu popytu na specjalistów w tym zakresie. Z największymi brakami mierzą się firmy i operatorzy zwłaszcza w Wielkopolsce, województwie łódzkim, mazowieckim oraz na Śląsku. Są to regiony, gdzie kumulują się największe huby magazynowe i kurierskie oraz gdzie realizowane są  największe inwestycje. Rosną również  oczekiwania pracodawców zwłaszcza w zakresie znajomość i umiejętności obsługi programów komputerowych, usprawniających realizację procesów logistycznych. Wydziale Nauk Społecznych funkcjonują laboratoria logistyczne pozwalające na kształcenie studentów na oprogramowaniu ERP ( SAP Alliance University) WMS, TMS. Firmy wskazują także na pożądane umiejętności  w zakresie: analizowania ryzyka, optymalizacja zapasów, planowania ciągłości w łańcuchu dostaw, znajomość procesów i narzędzi pracy w e-commerce, znajomość zagadnień w zakresie sztucznej inteligencji i automatyzacji procesów oraz umiejętność prognozowania.

Naukę w Akademii Kaliskiej możesz kontynuować: na studiach II stopnia na kierunkach: Logistyka, Zarządzanie, Zarządzanie i Dowodzenie.

PARTNERZY KIERUNKU

Acropol Logo Colian Logistic LogoWega Automotive Logistics - Logo

Acropol Logo Colian Logistic Logo
KADRA

prof. dr hab. Stefan Kowal

prof. dr hab. Mirosław Krzyśko

prof. dr hab. Mirosław Skarżyński

dr hab. Helena Kościelniak

dr hab. Olgierd Lissowski prof. Akademii Kaliskiej

dr hab. Waldemar Ratajczak prof. Akademii Kaliskiej

dr hab. Maciej Stajniak prof. Akademii Kaliskiej

dr hab. Krzysztof Walczak prof. Akademii Kaliskiej

dr hab. Marta Starostka – Patyk prof. Akademii Kaliskiej

dr hab. Paula Bajdor prof. Akademii Kaliskiej

dr Edyta Kulawiecka

dr Leszek Szczupak

dr Katarzyna Mikurenda

dr Ryszard Orliński

dr Piotr Pagórski

dr Aneta Pisarska

dr Bartłomiej Spychalski

WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY