KIERUNEK:

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Wydział:

Medyczno-Społeczno-Techniczny we Wrześni

Typ studiów:

I stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

3,5 roku

Forma studiów:

stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

  • matematyka
  • fizyka lub chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

OPIS KIERUNKU

   Specjalność: Technologia maszyn.

  Perspektywy zawodowe. Absolwenci kierunki Mechanika i Budowa Maszyn są przygotowani do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych oraz technologicznych. Ponadto w działach utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w działach jakości jak i w przedsiębiorstwach związanych z nowoczesnym przemysłem maszynowym. Dzięki zdobytym umiejętnościom oraz praktyce zawodowej, absolwenci mogą sprawować funkcje kierownicze na różnych szczeblach zarządzania produkcją.

  Zdobędziesz kompetencje z:
• automatyki przemysłowej,
• mechatroniki (elektronika i informatyka),
• cybernetyki technicznej,
• inżynierii materiałowej,
• najnowszych technologii.

  Studia na tym kierunku: Zapewniają wszechstronną wiedzę w zakresie nauk podstawowych, technicznych, jak i ekonomicznych. Nabycie takich umiejętności rozszerza absolwentom możliwości podjęcia działalności zawodowej w obszarach projektowo-konstrukcyjnych, technologicznych, pomiarowych, eksploatacyjnych oraz diagnostycznych .

Naukę na Uniwersytecie Kaliskim możesz kontynuować: Na studiach II stopnia (magisterskie) Mechanika i Budowa Maszyn.

PARTNERZY KIERUNKU

WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY