KIERUNEK:

SOCJOLOGIA BEZPIECZEŃSTWA

Wydział:

Nauk Społecznych

Typ studiów:

I stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

3 lata – 6 semestrów

Forma studiów:

stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

 • dwa wybrane przedmioty spośród: matematyka, informatyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie,
 • jeden język obcy nowożytny
Socjologia bezpieczeństwa

OPIS KIERUNKU

Socjologia bezpieczeństwa

Perspektywy zawodowe. kierunek studiów socjologia bezpieczeństwa stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie zarówno na wiedzę, jak i praktyczne przygotowanie absolwentów do działalności związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa, bezpieczeństwem społecznym, a zwłaszcza do organizowania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w czasie pokoju, zagrożenia i wojny. Służby mundurowe, sektory administracji publicznej, samorządowej, gospodarczej i społecznej, a także sektor prywatny potrzebują wykwalifikowanych kadr do analizowania uwarunkowań społecznych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa, a także prowadzenia szkoleń z tego zakresu. Kompetencje zdobyte podczas studiów umożliwią wykonywanie prac analitycznych, koncepcyjnych i wdrożeniowych z zakresu bezpieczeństwa, a także mogą stanowić potencjał wykorzystywany do zarządzania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa o różnym poziomie złożoności. Studia odpowiadają także potrzebom podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji publicznej i samorządowej, podmiotów gospodarczych oraz funkcjonariuszy służb państwowych odpowiedzialnych za obronę i bezpieczeństwo państwa.

 

Naukę na Uniwersytecie Kaliskim możesz kontynuować: na studiach II stopnia na kierunkach:  Zarządzanie i Dowodzenie oraz Bezpieczeństwo Narodowe.

KADRA
 • prof. dr hab. Piotr Dela
 • prof. dr hab. Jan Posobiec
 • prof. dr hab. Jarosław Wołejszo
 • dr hab. Ireneusz Dziubek, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • dr hab. Konrad Malasiewicz, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • dr hab. Tomasz Rubaj, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • dr hab. Waldemar Scheffs, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • dr hab. Krystian Frącik, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • dr hab. Marek Kubiński, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • dr Anna Maczasek, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • dr Wiesław Jaszczur
 • dr Krzysztof Jędrzejak
 • dr Paweł Kamiński
 • dr Roman Kaszubowski
 • dr Monika Majchrzak
 • dr Zofia Marciniak
 • dr Katarzyna Mikurenda
 • dr Bogumiła Pawlaczyk
 • dr Norbert  Prusiński
 • dr Zuzanna Przyłuska
 • dr Wojciech Winkler
 • dr Sławomir Wronka
WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY