KIERUNEK:

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Wydział:

Nauk o Zdrowiu

Typ studiów:

I stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

3 lata

Forma studiów:

stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

  • biologia
  • fizyka lub chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

OPIS KIERUNKU

Perspektywy zawodowe.

Absolwenci kierunku wychowanie fizyczne przygotowani są przede wszystkim do pracy w placówkach edukacyjnych w roli nauczyciela wychowania fizycznego w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Otrzymują również niezbędną wiedzę i umiejętności do pracy w szeroko rozumianej branży fitness, jak również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tej sferze.

  Zdobędziesz kompetencje z:
• umiejętności planowania, realizacji i ewaluacji procesu dydaktycznego w szkole podstawowej,
• kwalifikacji pedagogicznych zgodnych ze standardem kształcenia nauczycieli wydanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
• nauczania umiejętności ruchowych i przygotowania motorycznego,
• wspomagania procesu racjonalnej aktywności fizycznej właściwą dietą,
• promocji oraz pomnażania wartości zdrowia w procesie edukacji zdrowotnej,
• organizacji imprez rekreacyjno-sportowych.

  Studia na tym kierunku: Przygotują do zrozumienia ścisłych korelacji pomiędzy aktywności fizyczną, właściwym odżywianiem a zdrowiem człowieka. Wyposażając absolwenta w szeroką wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej, nauk o zdrowiu i nauk medycznych pozwolą na podejmowanie własnej aktywności biznesowej na współczesnym rynku fitness (siłownie, kluby sportowe, ośrodki miejskie i gminne, baseny kąpielowe itp.)

Naukę na Uniwersytecie Kaliskim możesz kontynuować: na studiach II stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne w Zdrowiu Publicznym lub Zdrowie Publiczne.

PARTNERZY KIERUNKU

WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY