WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
HISTORIA ARCHITEKTURY I BUDOWY MIAST
KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE
KADRY ORAZ BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
REGIONALNE BADANIA HISTORYCZNE
ROLNICZE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  – FUNKCJONOWANIE, ADMINISTRACJA I ASPEKTY PRAWNE
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

WYDZIAŁ POLITECHNICZNY

CERTYFIKAT I AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKÓW
INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI
PROGRAMOWANIE I OBSŁUGA OBRABIAREK CNC

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA
HIGIENA RADIACYJNA I RADIOEKOLOGIA
HIGIENA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA
HIGIENA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
KOSMETOLOGIA MEDYCZNA Z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII ESTETYCZNEJ
NADZÓR SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY W ZDROWIU PUBLICZNYM
OPIEKA SENIORALNA
PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA
PSYCHODIETETYKA
ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W OCHRONIE ZDROWIA
ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA

WYDZIAŁ MEDYCZNO-SPOŁECZNO-TECHNICZNY WE WRZEŚNI

EDUKATOR MEDYCZNY I DIABETOLOGICZNY