OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 złotych należy wpłacić na indywidualne konto bankowe kandydata wygenerowane podczas rejestracji.

Opłata rekrutacyjna na kierunku sport wynosi 100 złotych.

Opłata rekrutacyjna uiszczana jest na każdy kierunek, na który składane są dokumenty.

Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej należy złożyć wraz z kompletem dokumentów w Biurze Rekrutacji.

Rezygnacja nie uprawnia do zwrotu opłaty rekrutacyjnej.

  OPŁATA ZA STUDIA PODYPLOMOWE

  Rok akademicki 2023/2024

   

  KIERUNEK

  Wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo

  CERTYFIKAT I AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKÓW 2650,00 zł
  EDUKATOR MEDYCZNY I DIABETOLOGICZNY 1750,00 zł
  EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 6550,00 zł
  E-COMMERCE – SPRZEDAŻ ELEKTRONICZNA 1750,00 zł
  HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA 1750,00 zł
  HIGIENA RADIACYJNA I RADIOEKOLOGIA 1750,00 zł
  HIGIENA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA 1750,00 zł
  HIGIENA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA 1750,00 zł
  HISTORIA ARCHITEKTURY I BUDOWY MIAST 1450,00 zł
  INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI 2950,00 zł
  KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE 1650,00 zł
  KADRY ORAZ BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1650,00 zł
  KOSMETOLOGIA MEDYCZNA Z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII ESTETYCZNEJ 1650,00 zł
  NADZÓR SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY W ZDROWIU PUBLICZNYM 1750,00 zł
  NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I LOGISTYKĄ 1750,00 zł
  OPIEKA SENIORALNA 1650,00 zł
  PROGRAMOWANIE I OBSŁUGA OBRABIAREK CNC 2650,00 zł
  PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA 1750,00 zł
  PSYCHODIETETYKA 1500,00 zł
  REGIONALNE BADANIA HISTORYCZNE 1450,00 zł
  ROLNICZE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – FUNKCJONOWANIE, ADMINISTRACJA I ASPEKTY PRAWNE 1600,00 zł
  ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 1550,00 zł
  ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W OCHRONIE ZDROWIA 1650,00 zł
  ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA 1650,00 zł

   

  OPŁATY ZA STUDIA 

  Rok akademicki 2023/2024

  STUDIA I STOPNIA

  KIERUNEK

  Wysokość opłaty semestralnej studenci niestacjonarni

  Wysokość opłaty semestralnej studenci cudzoziemcy

  BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 2.650,00 zł 2.650,00 zł
  BIOGOSPODARKA 2.650,00 zł 2.650,00 zł
  BUDOWNICTWO 2.650,00 zł 2.650,00 zł
  DIETETYKA 2.650,00 zł 2.650,00 zł
  ELEKTRORADIOLOGIA 2.750,00 zł 2.750,00 zł
  ELEKTROTECHNIKA 2.650,00 zł 2.650,00 zł
  GEOPOLITYKA 2.650,00 zł 2.650,00 zł
  INFORMATYKA 2.650,00 zł 2.650,00 zł
  INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2.650,00 zł 2.650,00 zł
  KOSMETOLOGIA 3.100,00 zł 3.100,00 zł
  LOGISTYKA 2.650,00 zł 2.650,00 zł
  LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA 2.650,00 zł
  MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 2.650,00 zł 2.650,00 zł
  PIELĘGNIARSTWO 3.100,00 zł 3.100,00 zł
  POŁOŻNICTWO 3.100,00 zł 3.100,00 zł
  RATOWNICTWO MEDYCZNE 2.750,00 zł 2.750,00 zł
  SPORT 2.650,00 zł
  SOCJOLOGIA BEZPIECZEŃSTWA 2.650,00 zł 2.650,00 zł
  TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA 2.650,00 zł 2.650,00 zł
  WYCHOWANIE FIZYCZNE 2.650,00 zł 2.650,00 zł
  ZARZĄDZANIE 2.550,00 zł 2.550,00 zł
  ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 2.550,00 zł 2.550,00 zł

   

  JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

  KIERUNEK

  Wysokość opłaty semestralnej studenci niestacjonarni

  Wysokość opłaty semestralnej studenci cudzoziemcy

  FIZJOTERAPIA 2.850,00 zł
  LEKARSKI 22.000,00 zł

   

  STUDIA II STOPNIA

  KIERUNEK

  Wysokość opłaty semestralnej studenci niestacjonarni

  Wysokość opłaty semestralnej studenci cudzoziemcy

  BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2.650,00 zŁ 2.650,00 zł
  DIETETYKA 2.650,00 zŁ 2.650,00 zł
  INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2.650,00 zŁ 2.650,00 zł
  KOSMETOLOGIA 3.100,00 zŁ 3.100,00 zŁ
  LOGISTYKA 2.650,00 zŁ 2.650,00 zł
  MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 2.650,00 zŁ 2.650,00 zł
  PIĘLĘGNIARSTWO 3.300,00 zŁ 3.300,00 zŁ
  POŁOŻNICTWO 3.300,00 zŁ 3.300,00 zŁ
  WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM 2.650,00 zŁ 2.650,00 zł
  ZARZĄDZANIE 2.550,00 zŁ 2.550,00 zł
  ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE 2.650,00 zŁ 2.650,00 zł
  ZDROWIE PUBLICZNE 2.650,00 zŁ 2.650,00 zł