WYDZIAŁ POLITECHNICZNY

INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI

PROGRAMOWANIE I OBSŁUGA OBRABIAREK CNC

CERTYFIKAT I AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKÓW

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

KOSMETOLOGIA MEDYCZNA Z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII ESTETYCZNEJ

OPIEKA SENIORALNA

OSOBISTY TRENER ODNOWY BIOLOGICZNEJ

OSOBISTY TRENER ZDROWIA

PSYCHODIETETYKA

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W OCHRONIE ZDROWIA

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE ORGANIZACJI

KADRY I PŁACE W PRAWIE I W PRAKTYCE

KADRY ORAZ BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

KURATELA SĄDOWA

EXECUTIVE MBA

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

ROLNICZE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZARZĄDZANIE POMOCĄ SPOŁECZNĄ

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Studia podyplomowe kierowane do pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA

HIGIENA RADIACYJNA I RADIOEKOLOGIA

HIGIENA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA

HIGIENA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

NADZÓR SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY W ZDROWIU PUBLICZNYM

PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA