WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

KOSMETOLOGIA MEDYCZNA Z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII ESTETYCZNEJ

OPIEKA SENIORALNA

OSOBISTY TRENER ODNOWY BIOLOGICZNEJ

OSOBISTY TRENER ZDROWIA

PODOLOGIA

PSYCHODIETETYKA

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE ORGANIZACJI

KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE

KADRY ORAZ BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PRAWO PODATKOWE I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W PRAKTYCE

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZARZĄDZANIE POMOCĄ SPOŁECZNĄ

Studia podyplomowe kierowane do pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA

HIGIENA RADIACYJNA I RADIOEKOLOGIA

HIGIENA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA

HIGIENA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

NADZÓR SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY W ZDROWIU PUBLICZNYM

PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA