Wyniki rekrutacji na studia niestacjonarne (I nabór) już ogłoszone. Sprawdź wynik na swoim koncie kandydata.

Wyniki rekrutacji na niżej wymienione kierunki zostaną ogłoszone po zakończeniu II naboru, tj. 27.09.2023 r. :

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne:

 1. Elektroradiologia
 2. Inżynieria środowiska
 3. Mechanika i budowa maszyn (Wydział Medyczno-Społeczno-Techniczny we Wrześni)
 4. Położnictwo pomostowe
 5. Wychowanie fizyczne

Studia drugiego stopnia niestacjonarne:

 1. bezpieczeństwo narodowe,
 2. dietetyka,
 3. inżynieria środowiska,
 4. kosmetologia,
 5. mechanika i budowa maszyn,
 6. pielęgniarstwo
 7. położnictwo

Kierunki nieuruchomione (studia pierwszego i drugiego stopnia):

 1. biogospodarka,
 2. technologia żywności i żywienie człowieka,
 3. pielęgniarstwo pomostowe
 4. geopolityka
 5. socjologia bezpieczeństwa
 6. zarządzanie kryzysowe
 7. wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym
 8. zdrowie publiczne