KIERUNEK:

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE

Wydział:

Nauk Społecznych

Typ studiów:

II stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

2 lata

Forma studiów:

stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunek Zarządzanie i dowodzenie mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich kierunków: zarządzanie, ekonomia, bezpieczeństwo wewnętrzne lub pokrewnych. O zakwalifikowaniu kierunku studiów jako pokrewny decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie przedłożonego suplementu do dyplomu.

Zajęcia na kierunku Zarządzanie i dowodzenie – studia drugiego stopnia niestacjonarne realizowane będą w soboty i niedziele.

OPIS KIERUNKU

Perspektywy zawodowe. Kierunek studiów stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska na wiedzę i praktyczne przygotowanie absolwentów nie tylko do zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi, rzeczowymi i informacyjnymi organizacji, analizy procesów gospodarczych, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ale także przygotowanie do działalności związanej z obronnością państwa, a zwłaszcza do organizowania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w czasie pokoju, zagrożenia i wojny.

 

Sektory administracji publicznej, samorządowej, gospodarczej i społecznej, a także sektor prywatny potrzebują wykwalifikowanych kadr do zarządzania poszczególnymi komórkami państwa w sytuacjach kryzysowych i różnego rodzaju zagrożeń, prowadzenia szkoleń z zakresu przygotowania obronnego instytucji, przedsiębiorstw i społeczności lokalnych czy też zabezpieczenia działalności gospodarczej.

 

Studia odpowiadają także potrzebom podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji publicznej i samorządowej, podmiotów gospodarczych oraz funkcjonariuszy służb państwowych odpowiedzialnych za obronę i bezpieczeństwo państwa.

 

Przykładowo absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie:

 • na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych, wymagających kompetencji z zakresu zarządzania
 • w komórkach personalnych

w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem państwa, organizacjach państwowych i samorządowych a ponadto w organizacjach gospodarczych

 

PARTNERZY KIERUNKU

KADRA
 • prof. dr hab. Piotr Dela
 • prof. dr hab. Jan Posobiec
 • prof. dr hab. Jarosław Wołejszo
 • dr hab. Ireneusz Dziubek, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • dr hab. Konrad Malasiewicz, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • dr hab. Tomasz Rubaj, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • dr hab. Waldemar Scheffs, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • dr hab. Krystian Frącik, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • dr hab. Marek Kubiński, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • dr Wiesław Jaszczur
 • dr Paweł Kamiński
 • dr Roman Kaszubowski
 • dr Monika Majchrzak
 • dr Zofia Marciniak
 • dr Bogumiła Pawlaczyk
 • dr Norbert  Prusiński
 • dr Zuzanna Przyłuska
 • dr Wojciech Winkler
 • dr Sławomir Wronka
WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY