KIERUNEK:

ELEKTROTECHNIKA

Wydział:

Politechniczny

Typ studiów:

I stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

3,5 roku

Forma studiów:

stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

  • matematyka
  • fizyka lub chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

OPIS KIERUNKU

  Perspektywy zawodowe. Absolwenci kierunku Elektrotechnika przygotowani są do podjęcia pracy jako projektanci, pracownicy nadzoru i eksploatacji urządzeń i systemów elektroenergetycznych, energetycy w zakładach przemysłowych oraz jako kadra kierownicza w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Ponadto sprawdzą się jako programiści zarówno komputerów uniwersalnych, jak i przemysłowych sterowników logicznych, mają także umiejętność łączenia komputerów z różnorodnymi urządzeniami zewnętrznymi. Nabyta w trakcie studiów wiedza pozwala na kierowanie zespołami pracowniczymi i zakładami produkcyjnymi, lub na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

  Zdobędziesz kompetencje z:
• projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych,
• wykonywania pomiarów elektrycznych,
• obsługi oprogramowania sterowników mikroprocesorowych.

  Studia na tym kierunku mają za zadanie przygotowanie kadry inżynierskiej pracującej w projektowaniu, doradztwie, wykonawstwie, nadzorze oraz eksploatacji urządzeń i systemów elektroenergetycznych, automatyki przemysłowej i kontrolno-pomiarowej. Absolwent kierunku Elektrotechnika wraz z dyplomem inżynierskim może uzyskać dodatkowo uprawnienia elektroenergetyczne eksploatacyjne uprawniające do prac przy napięciu nie przekraczającym 1kV.

PARTNERZY KIERUNKU

KADRA
prof. dr hab. inż.
Zbigniew Emirsajłow
dr inż.
Stefan Kołodziński
dr inż.
Piotr Czarnywojtek
dr inż.
Andrzej Purczyński
dr
Ryszard Maciejewski
mgr inż.
Krystyna Baran
mgr inż.
Artur Sysiak
dr inż.
Dominik Wojtaszczyk
mgr inż.
Jurij Owczynnikow
WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY