KIERUNEK:

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Wydział:

Politechniczny

Typ studiów:

I stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

3,5 roku

Forma studiów:

stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

  • matematyka
  • fizyka lub chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

OPIS KIERUNKU

  Perspektywy zawodowe. Absolwenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn są przygotowani do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych oraz technologicznych. Ponadto w działach utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w działach jakości jak i w przedsiębiorstwach związanych z nowoczesnym przemysłem maszynowym. Dzięki zdobytym umiejętnościom oraz praktyce zawodowej, absolwenci mogą sprawować funkcje kierownicze na różnych szczeblach zarządzania produkcją.

   Zdobędziesz kompetencje z:
automatyki przemysłowej, cybernetyki technicznej, inżynierii materiałowej, najnowszych technologii inżynierii mechanicznej. Inżynieria mechaniczna to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów technicznych w kraju. Inżynierowie mechanicy nie mają problemu ze znalezieniem pracy i otrzymują oni bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Po skończeniu studiów na kierunku MECHANIKA i  BUDOWA MASZYN (I stopień) na Uniwersytecie Kaliskim studenci są przygotowani do pracy na stanowiskach: konstruktor, technolog, programista maszyn CNC, specjalista utrzymania ruchu, inżynier jakości, inżynier produktu, inżynier projektu, inżynier produkcji, inżynier sprzedaży, inżynier procesu, inżynier do spraw wdrożeniowych, specjalista do spraw inwestycji, specjalista do spraw obróbki cieplnej i metaloznawstwa, laborant, serwisant, kosztorysant i inne stanowiska techniczne. 
 Absolwenci Uniwersytetu Kaliskiego pracują w renomowanych firmach branży lotniczej, budowy maszyn, spożywczej, tytoniowej, górniczej, kolejowej, motoryzacyjnej, AGD i innych gałęziach przemysłu. 

  Studia na tym kierunku: Zapewniają wszechstronną wiedzę w zakresie nauk podstawowych, technicznych, jak i ekonomicznych. Nabycie takich umiejętności rozszerza absolwentom możliwości podjęcia działalności zawodowej w obszarach projektowo-konstrukcyjnych, technologicznych, pomiarowych, eksploatacyjnych oraz diagnostycznych.
Studia są realizowane w 2 specjalnościach: 
Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN – bardzo atrakcyjna specjalność dla Osób, które mają szerokie zainteresowania techniczne. Studiowanie na tym kierunku umożliwia zdobycie umiejętności w zakresie nowoczesnego konstruowania maszyn, opracowywania procesów technologicznych, kontroli jakości, rozumienia wielu zagadnień i praw rządzących inżynierią mechaniczną. 
Specjalność: OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE (CNC) – specjalność dla Osób, które interesują się programowaniem obrabiarek CNC dla różnych branż przemysłu. Studiowanie na tym kierunku umożliwia naukę oprogramowania obrabiarek, optymalizacji procesów technologicznych i symulacji ich przebiegu oraz wielu innych zagadnień z obszaru inżynierii mechanicznej

  Naukę w Uniwersytecie Kaliskim możesz kontynuować: : Na studiach II stopnia (magisterskie) Mechanika i Budowa Maszyn w specjalności INŻYNIERIA PRODUKCJI

PARTNERZY KIERUNKU

KADRA
dr hab. inż.
Andrzej Kołodziej
dr inż.
Paweł Knast
dr inż.
Andrzej Mrowiec
dr inż.
Władysław Jurczyński
dr inż.
Piotr Szablewski
dr inż.
Erwin Przybysz
dr inż.
Radosław Pytliński
mgr inż.
Tadeusz Duras
mgr inż.
Rafał Czajka
mgr inż.
Ireneusz Zachwiej
dr inż.
Krzysztof Talaśka
mgr inż.
Rafał Kwiatkowski
mgr inż.
Karol Konecki
mgr inż.
Janusz Okuniewski
mgr inż.
Izabela Nałęcz
mgr inż.
Artur Deckert
WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY