WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Bezpieczeństwo wewnętrzne (I stopnia stacjonarne,niestacjonarne)

Bezpieczeństwo narodowe (II stopnia, stacjonarne,niestacjonarne)

Geopolityka  (I stopnia stacjonarne,niestacjonarne)

Logistyka  (I stopnia stacjonarne,niestacjonarne)

Logistyka (II stopnia stacjonarne,niestacjonarne)

Prawo (jednolite studia magisterskie)

Socjologia bezpieczeństwa (I stopnia stacjonarne,niestacjonarne)

Zarządzanie  (I stopnia stacjonarne,niestacjonarne)

Zarządzanie  (II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne)

Zarządzanie i dowodzenie (II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne)

Zarządzanie kryzysowe (I stopnia stacjonarne, niestacjonarne)

 

WYDZIAŁ POLITECHNICZNY

 

Budownictwo (I stopnia stacjonarne,niestacjonarne)

Elektrotechnika (I stopnia stacjonarne,niestacjonarne)

Informatyka (I stopnia stacjonarne,niestacjonarne)

Inżynieria Środowiska (I stopnia stacjonarne,niestacjonarne)

Inżynieria Środowiska (II stopnia stacjonarne,niestacjonarne)

Mechanika i Budowa Maszyn (I stopnia stacjonarne,niestacjonarne)

Mechanika i Budowa Maszyn (II stopnia stacjonarne,niestacjonarne

 

WYDZIAŁ MEDYCZNY I NAUK O ZDROWIU

Dietetyka (I stopnia stacjonarne,niestacjonarne)

Dietetyka (II stopnia stacjonarne,niestacjonarne)

Elektroradiologia (I stopnia stacjonarne,niestacjonarne)

Fizjoterapia (jednolite magisterskie stacjonarne)

Kosmetologia (I stopnia stacjonarne,niestacjonarne)

Kosmetologia (II stopnia stacjonarne,niestacjonarne)

Lekarski (jednolite magisterskie stacjonarne)

Pielęgniarstwo (I stopnia stacjonarne)

Pielęgniarstwo (II stopnia niestacjonarne)

Pielęgniarstwo Pomostowe (I stopnia niestacjonarne)

Położnictwo (I stopnia stacjonarne)

Położnictwo (II stopnia niestacjonarne)

Położnictwo Pomostowe (I stopnia niestacjonarne)

Ratownictwo Medyczne (I stopnia stacjonarne,niestacjonarne)

Sport (I stopnia stacjonarne)

Terapia Zajęciowa (I stopnia stacjonarne)

Wychowanie Fizyczne (I stopnia stacjonarne,niestacjonarne)

Wychowanie Fizyczne W Zdrowiu Publicznym (II stopnia stacjonarne,niestacjonarne)

Zdrowie Publiczne (II stopnia stacjonarne,niestacjonarne)

 

WYDZIAŁ MEDYCZNO-SPOŁECZNO-TECHNICZNY WE WRZEŚNI

Mechanika i Budowa Maszyn (I stopnia stacjonarne, niestacjonarne)

Pielęgniarstwo (I stopnia stacjonarne)